วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Tempo Express ตอนที่ 1-25 {อัดจากรายการโทรทัศน์ NewTV18 โดย Cuptv} [SOUND : Thai]
1. Tempo Express ตอนที่ 01 Valkyrie วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/P0m5YV (AVAILABLE)
2. Tempo Express ตอนที่ 02 The Gropeks in The Middle Ages วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/Oua0lY (AVAILABLE)
3. Tempo Express ตอนที่ 03 LEONARDO วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/jOYZb9 (AVAILABLE)
4. Tempo Express ตอนที่ 04 Pirates วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/eWIbVz (AVAILABLE)
5. Tempo Express ตอนที่ 05 Dino Trek วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/fnVA6r (AVAILABLE)
6. Tempo Express ตอนที่ 06 The Black Goddess วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/tIPMTI (AVAILABLE)
7. Tempo Express ตอนที่ 07 Romeo & Bridget วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/9ZmtC6 (AVAILABLE)
8. Tempo Express ตอนที่ 08 Western วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/WuKJMw (AVAILABLE)
9. Tempo Express ตอนที่ 09 The Middle Kingdom วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/DsYHxuF (AVAILABLE)
10. Tempo Express ตอนที่ 10 Sheherezade Gropek วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/92u2u (AVAILABLE)
11. Tempo Express ตอนที่ 11 1783 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/rbaoGuw (AVAILABLE)
12. Tempo Express ตอนที่ 12 Neanderthal วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/0uaDdg (AVAILABLE)http://linkshrink.net/7443eZ (AVAILABLE)
13. Tempo Express ตอนที่ 13 Olympia วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/xAR3f4 (AVAILABLE) / http://linkshrink.net/7PSV05 (AVAILABLE)
14. Tempo Express ตอนที่ 14 The New World วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/NrHnMK (AVAILABLE)
15. Tempo Express ตอนที่ 15 The Book of Thoth วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/7cv2xe (AVAILABLE)
16. Tempo Express ตอนที่ 16 Roman Holiday วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/C26kqP (AVAILABLE) http://linkshrink.net/7z9Dm8 (AVAILABLE)
17. -
18. Tempo Express ตอนที่ 18 The Iron Mask วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
http://ouo.io/29hz6s (AVAILABLE) / http://linkshrink.net/7cIwma (AVAILABLE)
19. Tempo Express ตอนที่ 19 Non Venitote วันที่ 01 มีนาคม 2559
http://ouo.io/AFjNQzj (AVAILABLE)
20. Tempo Express ตอนที่ 20 Going Back To the Source วันที่ 02 มีนาคม 2559
http://ouo.io/mh38xkY (AVAILABLE)
21. Tempo Express ตอนที่ 21 The Age of The Cathedrals วันที่ 03 มีนาคม 2559
http://ouo.io/eB3iR5 (AVAILABLE)
22. Tempo Express ตอนที่ 22 Mission to Timbuktu วันที่ 04 มีนาคม 2559
http://ouo.io/A8V56t (AVAILABLE)
23. Tempo Express ตอนที่ 23 Paradise lost วันที่ 07 มีนาคม 2559
http://ouo.io/JICPvC (AVAILABLE)
24. Tempo Express ตอนที่ 24 Marco Polo วันที่ 08 มีนาคม 2559
http://ouo.io/q3Xz1D (AVAILABLE)
25. Tempo Express ตอนที่ 25 Back to The Future วันที่ 09 มีนาคม 2559
http://ouo.io/Z1hvHz (AVAILABLE)Tempo Express ตอนที่ 01-25 CUPTV.rar


Tempo Express ตอนที่ 01-25 CUPTV.zip

http://gestyy.com/wgEyq9 (OK)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น